Tuis/Home

AFRIKAANS:

BotswanaConnect, is jou alles-in-een toegangspoort na die wêreld van Botswana. Ons bestaan ​​uit 'n span van 3 hardwerkende en passievolle individue wat u in elke aspek sal ondersteun in die reis na en penetrasie van Botswana.

Ons missie en visie is eenvoudig; Ons streef daarna om 'n betroubare voertuig te word waarmee enige individu hul reis na die Republiek van Botswana, deur middel van ons eie vaardighede en kennis  en dié van ons wydverspreide kontakte in Botswana kan onderneem. Die bou van 'n sterk verhouding met ons kliënte is vir ons van groot belang sowel as die positiewe uitkoms van elke transaksie. Dit is ons visie in alle situasies wat ons aandag verg.

 

BotswanaConnect bied die volgende dienste aan

 • Verkoop van erwe, plase, lodges en besighede in Botswana
 • Werk- en verblyfpermitte
 • Oopmaak van bankrekeninge in Botswana
 • Kontrakte
 • Belasting
 • Maatskappyregistrasie
 • Voertuig (geregistreer in Botswana) Lisensie-hernuwing en
 • Trusts en
 • Oor-grens transaksies en boedelbeplanning

Ons Direkteure is al vir langer as 20 jaar in Botswana betrokke en verstaan hoe Botswana werk. Hierdie kragpaartjie is ook eienaars van Amatrix Developments (Edms) Bpk   en het in 2004 'n eiendom in Pilane, Botswana, aangekoop, waarop daar tans 'n suksesvolle winkelsentrum staan (sien: https://www.time.co.bw/index.php/commercial-projects/current-projects/pilane). Die oorblywende deel van hierdie eiendom, van  6,5 hektaar, word tans ontwikkel in 'n kliniek-, diensstasie-, behuising- en kleinhandel-komponent.

Danie, een van ons direkteure, praktiseer sedert 1991 as prokureur in Suid-Afrika. Alhoewel hy nie in Botswana geregistreer is nie, werk Danie in assosiasie met 'n regsfirma in Gaborone. Albei ons direkteure besoek Botswana gereeld en het besluit om ten volle voordeel te trek uit al die kennis wat hulle oor die jare verkry het - en hier is ons!

Ons span:

 • Daniël Stephanus (Danie) Goosen, Direkteur & HUB(CEO), met die grade BComm (Regte), LLB en 'n Gevorderde Belasting Sertifikaat;
 • Dalene Goosen, Direkteur & HFB(CFO), het 'n graad in BPharm (Pharmaceuticals); en
 • Ons regterhand & HBB(COO), Megan Higgs, het 'n graad in BComm Ondernemingsbestuur.

LET WEL: Konsultasies met ons span is vir ons belangrik sodat ons u behoeftes ten volle kan verstaan en al u vrae kan beantwoord.

Ons konsultasiefooi beloop 1,500-00 per uur.

 

ENGLISH:

BotswanaConnect, is your all-in-one access portal to the world of Botswana. We are comprised of a team of 3 hardworking and passionate individuals, that will support you in every aspect in the journey to and penetration into Botswana.

Our mission and vision are simple; we strive to become a trusted body that assists any individual in their journey into The Republic of Botswana, by means of our own skills and that of our wide-spread contacts in the country. Building a strong relationship with our clients is of immense importance to both ourselves, our clients and the outcome of any transaction, and it is thus our vision in all situations awaiting our attention.

 

BotswanaConnect offers the following services

 • Selling of plots, farms, lodges and businesses in Botswana
 • Work- and residency-permits
 • Contracts
 • Tax
 • Opening of bank accounts in Botswana
 • Company registration
 • Vehicle (registered in Botswana) Licence renewals
 • Trusts and
 • Cross border transactions & estate planning

Our Directors have more than 20 years of experience as to how Botswana works. This power-couple is also the owner of Amatrix Developments (Pty) Ltd   and as such purchased a property in Pilane, Botswana in 2004, on which there is now a thriving shopping mall (see:https://www.time.co.bw/index.php/commercial-projects/current-projects/pilane). The remaining part of this property, measuring 6,5 hectares already has its future set out – currently being developed to comprise of a clinic, service station, housing and retail component.

Danie, one of our directors has been practising law in South Africa as an attorney since 1991, and although he is not admitted in Botswana, Danie works in association with a Law Firm in Gaborone, Botswana. Both our directors visit Botswana regularly, and in conclusion have decided to take full advantage of all the knowledge they have acquired over the years to the advantage of their clients – and here we are!

Our team:

 • Daniël Stephanus (Danie) Goosen, Director & CEO; BComm(Law), LLB and an Advanced Taxation Certificate;
 • Dalene Goosen, Director & CFO, holds a degree in BPharm (Pharmaceuticals); and
 • Megan Higgs, our COO, holds a degree in BComm Business Management.

NOTE: Consultation with our team is of the essence in order for us to understand your needs to its fullest extent and to answer all your questions.

Our consultation fees amount to BWP 1,500-00 per hour.

 

Copyright 2018. All Rights Reserved.